Bistår kommunene med klimatilpasning

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kommunene står i første linje i møtet med klimaendringene. – Regjeringen bistår kommunene i arbeidet med å tilpasse seg et klima i endring, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Klimaendringene gir økende temperaturer, mer nedbør og høyere havnivå.  At samfunnet vårt er klimatilpasset, betyr at det er i stand til å begrense eller unngå ulemper som følge av endret klima.

– Variasjoner i klima har alltid påvirket natur og samfunn. Omfanget og hastigheten av dagens klimaendringer, er likevel vesentlig større enn vi har opplevd tidligere. Regjeringen arbeider for å sikre at Norge forberedes på og tilpasses et klima i endring, sier Vidar Helgesen.

Støtte til klimatilpasning i kommunene

Miljødirektoratet har fordelt 6 millioner kroner til ulike prosjekter for klimatilpasning i rundt 30 kommuner. Målet med tilskuddsordningen er å styrke kommunenes kompetanse til å håndtere klimaendringene.

Pengene skal øke kunnskapen om hvordan klimaendringene påvirker ansvaret til kommuner og fylkeskommuner, og til utredninger om tiltak kommunen må sette i verk for å møte disse endringene.

Praktiske råd på Klimatilpasning.no

Miljødirektoratet lanserer nå en forbedret versjon av nettstedet Klimatilpasning.no. Her finner de som jobber med klimatilpasning lokalt med konkret informasjon og praktiske råd.

Miljødirektoratet lanserer nå en forbedret versjon av nettstedet Klimatilpasning.no. Her finner de som jobber med klimatilpasning lokalt med konkret informasjon og praktiske råd.