Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Boliger for flyktninger og andre vanskeligstilte: Felles mål - felles ansvar

Dette innholdet er mer enn 4 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Husbanken og KS ønsker velkommen til boligsosial lederkonferanse for ordførere, rådmenn og andre beslutningstakere torsdag 12. november.

Tid: Torsdag 12. november 2015 kl. 10.00-15.00
Sted: KS Agenda Møtesenter, Haakon VIIs gate 9, Oslo. Kart
Målgruppe: Ordførere, rådmenn og andre beslutningstakere i kommunen. Årets konferanse er også åpen for andre som arbeider med boligspørsmål i kommunene.

Formål
Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, Husbanken og KS inviterer til boligsosial lederkonferanse. Årets konferanse er den åttende i rekken. Konferansen utgjør en viktig arena for erfaringsutveksling om boligsosialtarbeid i kommunene.

Kommunene har et stort boligpolitisk ansvar. Mange kommuner gjør en omfattende innsats for å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet til en trygg bosituasjon. Å ha en bolig og en trygg og god bosituasjon gjør det lettere å leve et aktivt samfunnsliv, være i arbeid, ta utdanning og ta vare på helsen. Med stor tilstrømming av flyktninger til Norge, er det viktigere enn noen gang at kommunene klarer å bosette dem. 

Kommunene er avhengige av gode rammebetingelser for å kunne føre et helhetlig og koordinert arbeid som er tilpasset de lokale forholdene. Derfor er det viktig med dialog mellom kommunale og statlige aktører.

Hovedtema på årets konferanse er svært dagsaktuelt – bosetting av flyktninger. I tillegg vil konferansen ta opp erfaringer og utfordringer knyttet til å framskaffe nok egnede boliger til vanskeligstilte. Regjeringen legger i høst fram en opptrappingsplan mot rus. Denne presenteres også på konferansen. Den nasjonale strategien for boligsosialt arbeid "Bolig for velferd" har nå vært virksom i et år, hva er status og videre planer her? Nytt av året er en sofadialog med representanter fra kommuner, private utbyggere og ideelle organisasjoner som jobber boligsosialt der "skoen trykker".

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, Kai Morten Terning statssekretær i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og statssekretær i Helse- og omsorgsdepartement Cecilie Brein-Karlsen vil alle innlede.

Konferansier: Inger Lise Skog Hansen

Praktisk informasjon:
Konferansen er gratis, men deltakerne må selv dekke egne reise- og overnattingsutgifter.

Enkel lunsj blir servert.

Kontaktpersoner:
Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Agnes Aall Ritland, 22 24 72 02
Husbanken: Rosa Maria Carrascal, 22 96 17 23