Borch i samtale om økt rekruttering til mat- og måltidsbransjen

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Landbruks- og matminister Sandra Borch har invitert til et dialogmøte for å diskutere utfordringer og muligheter for rekruttering til mat- og måltidsbransjen.

Representanter fra NHO Mat og drikkes rekrutteringskampanje, og representanter fra et tidligere rådgivende utvalg for rekruttering til bransjen, deltok på møtet.

- Vi er i en krevende situasjon når det gjelder rekruttering til mat- og måltidsbransjen. Jeg har fått en orientering om hvordan det jobbes med tiltak som på nye måter viser frem mulighetene utdanning innen restaurant- og matfag kan gi. Jeg hadde en god diskusjon med medlemmene fra det tidligere rekrutteringsutvalget, og jeg er opptatt av at anbefalingene fra utvalget blir fulgt opp, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Landbruks- og matministeren sammen med representanter fra NHO Mat og drikkes rekrutteringskampanje, og fra et tidligere rådgivende utvalg for rekruttering til bransjen.
Landbruks- og matministeren sammen med representanter fra NHO Mat og drikkes rekrutteringskampanje, og fra et tidligere rådgivende utvalg for rekruttering til bransjen. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Bakgrunnen for møtet var at landbruks- og matministeren ønsket å bli orientert om  rekrutteringskampanjen og samtidig treffe de som satt i rådgivende utvalg for rekruttering til mat- og måltidsbransjen. Kampanjen har blant annet lansert «smak-deg-frem»-konseptet, som viser hvilke spenn av ferdigheter man lærer, og ikke hva man blir,  med utdanning innen matfagene. I prosjektet utvikler de en verktøykasse med materiale som viser fram mulighetene innenfor mat- og måltidsbransjen. Målet til kampanjen er at alle ressurser som utvikles blir tilgjengelig for alle aktører som er opptatt av økt rekruttering til mat- og måltidsbransjen.

Følger opp viktig rapport om rekruttering

Rådgivende utvalg for rekruttering til mat- og måltidsbransjen leverte vinteren 2021 en rapport, «Uten fagarbeidere – ingen matnasjon», om tilstanden og forslag til tiltak for å bedre rekrutteringen til mat- og måltidsbransjen. Som en oppfølging av forslag til tiltak i rapporten, ble det i revidert nasjonalbudsjett for 2021 bevilget 2 millioner kroner til en rekrutteringskampanje i regi av NHO Mat og drikke, i samarbeid med en rekke aktører i bransjen.