Historisk arkiv

God mathygiene i småskalavirksomheter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Småskala gardsutsalg og serveringsvirksomheter har jevnt over god praksis for hygiene og håndtering av mat, men delvis mangelfulle rutiner. Det viser et tilsynsprosjekt Mattilsynet har gjennomført.

Småskala gardsutsalg og serveringsvirksomheter har jevnt over god praksis for hygiene og håndtering av mat, men delvis mangelfulle rutiner. Det viser et tilsynsprosjekt Mattilsynet har gjennomført. Resultatene viser få regelverksbrudd i forbindelse med produksjon og servering av mat, det vil si på områdene mottakskontroll, personlig hygiene, temperaturstyring, innpakking, lagring og håndtering av næringsmidler. Hovedutfordringen er oppfølging av internkontrollen og oppfølging av egen vannforsyning.

Maten skal være trygg
- Produksjon av mat med lokal identitet er et viktig satsingsområde, og bidrar til økt verdiskaping og matmangfold over hele landet. En helt grunnleggende forutsetning er at maten skal være trygg, uansett om den kommer fra en liten eller stor virksomhet, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk, som sier seg godt fornøyd med resultatet av dette tilsynet.

- Resultatene viser at mye er bra i disse virksomhetene, selv om det fremdeles gjenstår noen utfordringer, spesielt knyttet til internkontroll og oppfølging av egen vannforsyning, sier Lars Peder Brekk.

291 småskalavirksomheter
Mattilsynet har i 2011 gjennomført et prosjekt med tilsyn i småskalavirksomheter, og har vært på tilsyn i 291 småskala gårdsutsalg og serveringssteder. Det er ført tilsyn over hele landet, med overvekt i Trøndelag, Møre og Romsdal. Det er også denne regionen som har flest aktuelle virksomheter. Virksomhetene det er ført tilsyn med har tilknytning til gård, hvor gårdens egne produkter samt produkter fra andre produsenter serveres og omsettes. Virksomheter som produserer og omsetter egg, honning, syltetøy, saft, urter og produkter av urter har blitt prioritert. Det er ført tilsyn med serveringssteder i tilknytning til gårdsdrift/seterdrift.

Småskala gardsutsalg og serveringsvirksomheter har jevnt over god praksis for hygiene og håndtering av mat, men delvis mangelfulle rutiner.

Småskala gardsutsalg og serveringsvirksomheter har jevnt over god praksis for hygiene og håndtering av mat, men delvis mangelfulle rutiner.(Foto: Landbruks- og matdepartementet)