Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Bransjestandarder på kultur-, idrett- og frivillighetsfeltet

Henvendelser om bransjestandarder på ulike fagområder håndteres nå av sektordepartementene for å avlaste helsemyndighetene.

Spørsmål og svar om bransjestandarder og smittevernveiledere

Kulturdepartementet får mange ulike henvendelser om hjelp til å fortolke helsemyndighetenes råd i utformingen av bransjenormer/smittevernveiledere og praksis i ulike virksomheter i de ulike sektorene.

Departementet skal ikke formelt godkjenne smittevernveiledere eller bransjestandarder, men gi veiledning, svare på konkrete spørsmål og gi generelle råd basert på helsemyndighetenes retningslinjer. Det er bransjene selv som er ansvarlige for at deres bransjestandard er i tråd med smittevernråd og andre kriterier.

Bransjer som har behov for å drøfte de grunnleggende smittevernrådene og konsekvenser for egen virksomhet, tar dette opp og avklarer dette med departementet. Kulturdepartementet konfererer med helsemyndighetene på vegne av bransjene når det er behov for helsefaglige vurderinger

Oversikt over ferdige bransjestandarder som kan være til hjelp

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om bransjestandarder til Kulturdepartementet? Kontakt oss på [email protected] og merk e-posten med "Bransjestandard".

Generelle retningslinjer og informasjon om Covid-19