Bred dialog i Brussel

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt deltok i dag på møte i EØS-rådet i Brussel. Europeisk samarbeid, Ukraina og industripartnerskap var blant hovedtemaene.

– I usikre tider er det europeiske samholdet enda viktigere enn før. Det gjelder ikke bare handel og økonomi, men også Europa som et verdifellesskap, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

EØS-rådet er det øverste samarbeidsorganet mellom EU og EØS/Efta-landene. Rådet består av utenriksministerne fra Norge, Island og Liechtenstein, et regjeringsmedlem fra formannskapslandet i EUs råd, og representanter fra Kommisjonen og rådssekretariatet. Rådet møtes to ganger i året.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt i Brussel
Utenriksminister Anniken Huitfeldt og Norges EU-ambassadør Rolf Einar Fife under EØS-rådsmøtet i Brussel i dag. EØS-rådet er det øverste samarbeidsorganet mellom EU og EØS/Efta-landene. Foto: Norges faste delegasjon til EU

– Krigen i Ukraina har i stor grad preget vårt samarbeid med EU de siste månedene, for eksempel om støtte til Ukraina og sanksjoner mot Russland. Og i over to år har vi samarbeidet om responsen mot Covid-19. Men samarbeidet med EU, ikke minst gjennom EØS-avtalen, favner mye bredere. Særlig ser vi at vi har likelydende ambisjoner om grønnere industri, sier utenriksministeren.

EØS-midler

De tre EØS/Efta-landene og EU ble i dag enige om å starte forhandlingene for en ny periode med EØS-midler. EØS-midlene bidrar til sosial og økonomisk utjevning i Europa, og styrker samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene.

Forrige periode med EØS-midler løp fra 2014 til 2021, og forhandlingene for neste periode vil starte 16. juni. Parallelt skal det forhandles om bedret markedsadgang for fisk og marine produkter fra Norge.

– Vi er klare til å starte forhandlingene om EØS-midler. Vi vil være svært tydelige i våre krav innenfor demokrati og rettsstatsprinsipper i mottakerlandene, sier utenriksministeren.

I tillegg til møtet i EØS-rådet hadde utenriksministeren separate møter med Kommisjonens visepresidenter Věra Jourová og Maroš Šefčovič. Demokrati, rettsstat, Ukraina og energi var blant temaene i de to møtene.

I dag er det også formell åpning av EFTA House i Brussel. Dette er en samlokalisering av Efta-sekretariatet, Eftas overvåkingsorgan ESA og Sekretariatet for EØS-midlene, Financial Mechanism Office.