Brev til kontroll- og konstitusjonskomiteen om DNB

Dette innholdet er mer enn 4 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Nærings- og fiskeridepartementet har i dag svart Stortingets kontrollkomité på spørsmål om virksomheten til DNB i Luxembourg.

Brevet er svar på komiteens henvendelser 12. april og 22. september i år.

Svar kan leses her.

Vedlegg 1 (brevet fra DNB)

Vedlegg 2 (gjennomgangen fra Hjort)