Forsiden

Bruk av skogfond til opprydding av vindfall

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Landbruksdirektoratet har i dag kommet med en presisering av regelverket knyttet til bruk av skogfond til opprydding av vindfall. Skogeier kan benytte skogfond til å dekke underskudd ved opprydding av vindfall, dersom tiltaket er et skadeforebyggende tiltak, eller nødvendig forarbeid for å sikre ny foryngelse.

Stormen 19. november i fjor medførte betydelige skader på skog. Anslagsvis er mellom 1,5 og 1,7 millioner kubikkmeter tømmer blitt felt av stormen. Det er behovet for å få ryddet opp vindfelt tømmer raskt for å redde verdier, og unngå omfattende billeskader på skog ut over våren og forsommeren.

Departementet har fått flere henvendelser fra bekymrede skogeiere for at mye vindfelt skog kan bli liggende der arbeidet med oppryddingen gir underskudd, og at dette kan medføre store skogskader som følge av granbarkbiller.

- Jeg håper at muligheten for bruk av skogfond fører til at færre skogeiere kvier seg for å bestille opprydding av vindfelt skog, og at vi dermed kan redusere faren for billeskader, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Landbruksdirektoratet sine retningslinjer for bruk av skogfond til opprydding av vindfall kan du lese mer om på  Landbruksdirektoratets nettsider om stormfelt skog.

Les også disse nyhetsakene:

Møte mellom landbruks- og matministeren og skogeierorganisasjonene om stormskader på skog - regjeringen.no

Økning i bestanden av granbarkbiller - regjeringen.no