Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Regjeringen øker støtten til næringsutvikling i fattige land

Norfund får 50 millioner kroner ekstra i regjeringens tilleggsproposisjon til statsbudsjettet for 2014. Økningen øremerkes innsats for fornybar energi. Det blir også mer penger til styrket rammevilkår for privat sektor og bedrede handelsvilkår for utviklingsland.

Norfund får 50 millioner kroner ekstra i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2014. Økningen øremerkes innsats for fornybar energi. Det blir også mer penger til styrket rammevilkår for privat sektor og bedrede handelsvilkår for utviklingsland.   

Regjeringen ønsker å gi næringsutvikling og satsing på private investeringer en sentral plass i utviklingspolitikken. 

- Målsettingene om bærekraftig utvikling og langsiktig bekjempelse av fattigdom forutsetter en betydelig styrking av næringslivets vekstkraft i utviklingslandene. Det må etableres tusenvis av nye, lønnsomme bedrifter som øker verdiskaping, produktivitet og sysselsetting. Dette vil bidra til å skape en bred samfunnsutvikling og inkludere alle lag i befolkningen, sier utenriksminister Børge Brende. 

Med ekstratilskuddet på 50 millioner kroner, blir det totale kapitaltilskuddet til Norfund neste år i overkant av 1,2 milliarder kroner. Norfund er statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland, og har som oppgave å investere i etablering og utvikling av lønnsomme og bærekraftige bedrifter i fattige land. 

Norfund prioriterer å øke investeringer til Afrika og de aller fattigste landene. Investeringsfondet kombinerer hensynet til lønnsomhet med det overordnede målet om å fremme bærekraftig utvikling. 

Kjernen i Norfunds arbeid er å skape arbeidsplasser, inntekter, produkter og tjenester.  Norfund har også en gjennomsnittlig avkastning på 10 prosent på sine investeringer, til tross for at de opererer i noen av verdens vanskeligste markeder. 

- Gjennom å øke kapitalen til Norfund bruker vi bistandsmidler smart til å investere raskt i lønnsomme prosjekter, etablere gode og trygge arbeidsplasser og et næringsliv som skaper utvikling i fattige land, sier utenriksministeren. 

I regjeringens tilleggsproposisjon økes også støtten til næringsutvikling i fattige land med 15 millioner kroner til 219 millioner kroner. 

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef (utvikling) Astrid Versto, telefon 901 92 920

Til toppen