USAs forsvarsminister besøkte Norge

Sikkerhetssituasjonen i nord, det bilaterale forholdet mellom Norge og USA og kampen mot ISIL var hovedtema da den amerikanske forsvarsministeren Ashton Carter besøkte Norge 8.-9. september. Det er første gang på 11 år at en amerikansk forsvarsminister er i Norge.

 

Usas forsvarsminister Ashton Carter og Ine Eriksen Søreide.
Usas forsvarsminister Ashton Carter og Ine Eriksen Søreide. Foto: Asgeir Spange Brekke, FD

 

- USA er vår viktigste allierte, og Carter og jeg har diskutert temaer som er
av stor betydning både for USA og Norge. Den strategiske betydningen av
havområdene omkring Norge øker, og det er viktig for oss at våre allierte ser
utfordringene i nord. Jeg har også lagt vekt på å vise at Norge tar ansvar for
sikkerheten i våre egne nærområder, og er en troverdig alliert, sier
forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

- Norge er en sterk og uunnværlig sikkerhetspartner for oss på mange områder,
og de er en verdifull bidragsyter til kampen mot ISIL. Forholdet mellom Norge
og USA har aldri vært nærere, og jeg se frem til å fortsette dette sterke
forholdet med vår globale og regionale partner, sier den amerikanske
forsvarsministeren, Ashton Carter.

Ine Eriksen Søreide og Ashton Carter holdt pressekonferanse på Gardermoen militære flystasjon etter Bodø-besøket.
Ine Eriksen Søreide og Ashton Carter holdt pressekonferanse på Gardermoen militære flystasjon etter Bodø-besøket. Foto: Mats Grimsæth, ForsvaretGodt samarbeid
De to forsvarsministrene besøkte Forsvarets operative hovedkvarter i Bodø
fredag, der de fikk et oppdatert situasjonsbilde på nordområdene. De besøkte
også Bodø flystasjon, der Forsvarets spesialstyrker viste frem noen av sine
kapasiteter.

- Vi har et tett og godt samarbeid med USA på svært mange områder, både om
sikkerheten i nord og i operasjoner ute. Vi samarbeider blant annet om  om
våre nye kampfly, om maritime patruljefly og etterretning, og
 spesialstyrkene våre jobber tett sammen.   USA forhåndslagrer
materiell i Norge for å kunne forsterke Norge og europeiske allierte i en
krise, og vi trener og øver mye sammen. Under besøket har vi diskutert hvordan
vi kan utvikle dette samarbeidet videre. Det har vært både viktig og hyggelig å
ha Carter på besøk, og forholdet mellom Norge og USA om forsvars- og sikkerhetspolitikk er sterkt og tillitsfullt, sier Ine Eriksen Søreide.

Styrker Forsvaret
I de bilaterale samtalene la Ine Eriksen Søreide fram hovedlinjene i
regjeringens plan for hvordan Forsvaret skal styrkes i fremtiden.

- Regjeringen styrker bevilgningene til Forsvaret betydelig og gjennomfører
nødvendige reformer, slik at vi skal kunne ivareta både nasjonale og allierte
behov på kort og lang sikt. Europa må ta en større del av ansvaret for egen
sikkerhet. Norges beliggenhet medfører at vi må følge utviklingen i nord nøye
for å ivareta våre nasjonale interesser og bidra til god situasjonsforståelse i
NATO. Norge er NATO i nord. Med den nye langtidsplanen vil vi styrke
 norsk og alliert sikkerhet, sier Ine Eriksen Søreide.

Se opptak fra pressekonferansen her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/besoksnettsak/id2510323/

Les mer her:
http://www.dodlive.mil/index.php/2016/09/how-norway-is-helping-u-s-fight-isil-protect-nato-territory/ 

Se flere bilder her: https://www.flickr.com/photos/forsvarsdepartementet/albums/72157673537788746

Til toppen