Fremmer samarbeid om militære kapabiliteter

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Chief Executive for European Defence Agency (EDA), Jorge Domecq, besøkte Norge 14. -15. januar. Han møtte blant annet forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

EDA er EUs byrå for utvikling av forsvarskapabiliteter og en aktiv pådriver og tilrettelegger for flernasjonalt samarbeid innen forskning og teknologiutvikling, materiellanskaffelser, trening, utdanning og annet samarbeid for å styrke europeiske lands militære evner. Gjennom initiativer og støtte til flernasjonalt samarbeid om utvikling, anskaffelse og drift av forsvarskapabiliteter, arbeider EU for å konsolidere og harmonisere etterspørselen etter forsvarsmateriell og bidra til mer kostnadseffektive industrielle løsninger.

- Vår samarbeidsavtale med EDA gir Norge adgang til å delta i byråets ulike program og prosjekt. Gjennom jevnt økende deltakelse i byråets programmer, prosjekter og andre initiativ har Norge blitt en viktig og anerkjent partner for EDA, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide, som snakket med Domecq om den norske deltakelsen i europeisk kapabilitetssamarbeid.  

 

Under sitt besøk møtte Domecq også representanter for Stortingets utenriks- og forsvarskomité, forsvarssjefen, Forsvarsmateriell, Forsvarets forskningsinstitutt og norsk forsvarsindustri.

- Samarbeidet med EDA og andre EU organer er viktig for den norske forsvarssektoren, sier forsvarsministeren. - Samtidig som EDA øker sin innsats for å fremme samarbeid om militære kapabiliteter, ønsker også Europakommisjonen å ytterligere vektlegge målsettingen om å styrke områder av betydning for forsvarssektoren, eksempelvis forskning og teknologiutvikling, markedsregulering og industriutvikling. EDA er de nasjonale forsvarsinteressenes fremste talerør overfor kommisjonen på disse områdene og vårt samarbeid med EDA er derfor også nyttig sett i dette perspektiv, avslutter Ine Eriksen Søreide.