Nye investeringsmuligheter i et fredelig Colombia

Den nylig inngåtte fredsavtalen i Colombia gir forventning om gode økonomiske utsikter for et land som har vært rammet av væpnet konflikt i mer enn 50 år. Colombias regjering er opptatt av at utviklingen må skje på mest mulig grønn og bærekraftig måte. Nå bør det ligge til rette for økte investeringer i landet, også fra norsk næringsliv.

- Norge har vært med å skape fred i Colombia. Nå håper jeg at økte investeringer, kanskje også fra norsk næringsliv, kan legge til rette for vekst og sysselsettingsmuligheter i landet. Et sunt og ansvarlig næringsliv skaper jobber og velstand og bidrar til å sikre freden fremover, sier statsminister Erna Solberg, som talte under et arrangement i Davos i dag.

Grønn vekst og bærekraftig utvikling er en viktig del av president Juan Manuel Santos’ fredsvisjon og er et satsingsområde i Colombias nasjonale utviklingsplan for 2014-2018. Klima og miljø har en sentral plass i den colombianske fredsavtalen.

Gjennom det nye initiativet vil den colombianske regjeringen premiere bedrifter som bidrar til å skape nye arbeidsplasser uten at det går utover landets store naturressurser. Gjødselprodusenten Yara er største norske investor i Colombia og var medarrangør for arrangementet hvor statsminister Solberg talte i dag.  

- Colombia har store ambisjoner om å øke landbruksproduksjonen over de neste årene uten at det skal gå på bekostning av skogen. Colombia bør være et attraktivt land å investere i, sier Solberg, som også stilte på arrangementet i kraft av sin ledende rolle i pådrivergruppen for FN-målene.

Norge har sammen med Tyskland og Storbritannia inngått en stor regnskogavtale med Colombia. Avtalen ble undertegnet under klimatoppmøtet i Paris i 2015. Etablering av en offentlig-privat allianse for næringsvirksomhet som ikke innebærer avskoging og bærekraftig landbruk er et av målene for samarbeidet. Norge vil under regnskogavtalen bidra med inntil 1,8 milliarder kroner til Colombia innen 2020.

- Selv om det er særlig viktig at Colombia får støtte i denne første kritiske fasen etter inngåelsen av fredsavtalen, har jeg forsikret president Santos om at han også kan regne med et mer langvarig norsk engasjement, sier statsministeren. - Vi ønsker at de norske skogmidlene skal støtte opp om bærekraftige investeringer i Colombia.

Norge var sammen med Cuba tilrettelegger i fredsprosessen mellom colombianske myndigheter og geriljabevegelsen FARC. En endelig fredsavtale ble undertegnet i november 2016.

Til toppen