Covid-19-støtteordningene for idrett og frivillighet er godkjent av ESA

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

ESA har nå godkjent forlengelsen av de to covid-19-støtteordningene Tilskuddsordning for frivillig sektor som følge av covid-19 og Tilskuddsordning for publikumsarrangement av nasjonal verdi i idrettssektoren.

– Det er gledelig at ordningene nå er godkjent, og at det kan åpnes for søknader hos Lotteri- og stiftelsestilsynet i løpet av neste uke. Ordningene videreføres med samme innretning som i fjor høst, og vi hever dekningsgraden til 70 prosent for avlyste arrangementer og aktiviteter, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Regjeringa har besluttet at ordningene skal forlenges fram til og med juni 2022. I denne perioden er det lagt opp til to søknadsfrister.

Søknadsfrist i begge ordningene er 20. april for arrangementer og aktiviteter i perioden 1. januar til 31. mars 2022.

For å kunne søke i de to ordningene må man være registrert i Frivillighetsregisteret på søknadstidspunktet. Dersom myndighetspålagte restriksjoner, råd og anbefalinger knyttet til covid-19 legger begrensninger på gjennomføring av aktiviteter og arrangementer, kan organisasjonene søke om å få dekket en andel av sine merkostnader og mindreinntekter. Det kan mottas støtte for både nedskalerte og avlyste aktiviteter og arrangementer.

Ordningene forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet, og det vil legges ut oppdatert informasjon om søknadsprosessen på lottstift.no om kort tid.