Pressemeldinger

DAT og Widerøe tildeles kontrakter for drift av flyruter i Nord-Norge

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Med unntak av ruten Lakselv-Tromsø vinner Widerøe's Flyveselskap AS alle flyrutene i konkurransen for Nord-Norge fra 1. april 2022. Lakselv-Tromsø skal flys av DAT A/S og UAB DAT LT (DAT).

– Nord–Norge er på grunn av lange avstander en landsdel som er spesielt avhengig av luftfart. Til tross for at vi har hatt kort tid til å planlegge konkurransen og at pandemien skaper usikre tider, er vi glade for å få på plass nye avtaler for de neste to årene, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Samferdselsdepartementet lyste 30. september 2021 ut ny konkurranse om regionale ruteflyginger i Nord-Norge. Flyselskap i alle EU/EØS-land ble invitert til å levere tilbud på drift av til sammen 14 ruteområder for perioden 1. april 2022 – 31. mars 2024. De aktuelle flyruteområdene er:

 

Ruteområde

Rute(r)

1

Ruter mellom Kirkenes, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn, Honningsvåg, Hammerfest og Alta.

2

Hasvik­­­–Tromsø v.v.

Hasvik–Hammerfest v.v.

Sørkjosen–Tromsø v.v.

3

Lakselv–Tromsø v.v.

4

Andøya–Bodø v.v.

Andøya–Tromsø v.v.

5

 

Harstad/Narvik–Tromsø v.v.

Harstad/Narvik–Bodø v.v.

6

Stokmarknes–Bodø v.v.

Stokmarknes–Tromsø v.v.

7

Svolvær–Bodø v.v.

8

Leknes–Bodø v.v.

9

Røst–Bodø v.v.

10

Brønnøysund–Bodø v.v.

Brønnøysund–Trondheim v.v.

11

Sandnessjøen–Bodø v.v.

Sandnessjøen–Trondheim v.v.

12

Mo i Rana–Bodø v.v.

Mo i Rana–Trondheim v.v.

13

Mosjøen–Bodø v.v.

Mosjøen–Trondheim v.v.

14

Namsos–Trondheim v.v.

Rørvik–Trondheim v.v.

 

En eller to tilbydere på rutene

Samferdselsdepartementet har mottatt to tilbud i konkurransen; fra DAT og Widerøe. Widerøe var eneste tilbyder på ruteområdene 1-2 og 6–14 og selskapet er derfor innstilt som operatør på disse ruteområdene.

DAT og Widerøe la begge inn tilbud på ruteområdene 3-5. For ruteområde 3 er det DAT som har inngitt tilbudet med det laveste kravet til kompensasjon fra staten, mens for ruteområdene 4 og 5 er det Widerøes tilbud som har det laveste kompensasjonskravet. Samferdselsdepartementet innstiller derfor DAT som operatør av ruteområde 3 (Lakselv–Tromsø), og Widerøe som operatør av ruteområdene 4 og 5 (Harstad/Narvik–Bodø/Tromsø og Andøya–Bodø/Tromsø).

 

Samferdselsdepartementet har vurdert de innkomne tilbudene og gjennomført forhandlinger. I tillegg har tilbudene blitt forelagt Luftfartstilsynet for vurdering av tilbydernes økonomi samt tekniske og operative forhold, og Avinor for en avklaring av eventuelle problemstillinger på lufthavnsiden.