De første sårede soldater fra Ukraina har ankommet

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

De første sårede soldatene fra Ukraina som skal få behandling på norske sykehus, har ankommet landet.

De tre sårede soldatene landet i Norge søndag ettermiddag. De blir tatt imot som del av Norges bidrag gjennom EUs ordning for sivil beredskap (UCPM),innenfor den tidligere besluttede rammen av 550 pasienter i Medevac-ordningen.

–Norge er nå et av åtte land som evakuerer sårede ukrainske soldater gjennom et samarbeid. Norske myndigheter anser bidrag gjennom denne ordningen som en viktig måte å avhjelpe situasjon i Ukraina. Det vil også være er tydelig signal om at Norge fortsetter å ta ansvar i den internasjonale byrdefordelingen, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

–Det norske bidrag til medisinsk evakuering og behandling av sårede soldater vil bidra til å avlaste det ukrainske helsevesenet som er under stort press på grunn av krigen, og vil være i tråd med norsk støtte så langt. Jeg vil takke den norske helesetjenesten som igjen har sagt seg villig til å bidra i en vanskelig situasjon, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

På linje med andre ukrainere vil også skadde ukrainske soldater få tilbud om innkvartering i mottak og bosetting i en kommune.