De nordiske idrettsministrene med erklæring om åpenhet i idretten

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Korrupsjon, hemmelighold og mangel på åpenhet og demokrati i internasjonale idrettsorganisasjoner underminerer idrettens integritet og kjerneverdier. De nordiske idrettsministrene har derfor tatt initiativ til en erklæring der de legger press på internasjonale idrettsorganisasjoner om å intensivere innsatsen for mer åpenhet, demokrati og støtte for menneskerettighetene i sitt arbeid.

Erklæringen støttes av regjeringene i til sammen 23 europeiske land.

Statement on transparency democracy and human rights in the work of international sport federations (.pdf)