Debattinnlegg av statssekretær Vasara: Sporendring i rute

Debattinnlegg av statssekretær Johan Vasara, publisert i Klassekampen 3. september 2022.

I Hurdalsplattformen varslet vi stans i den forrige regjeringens konkurranseutsetting av togtilbudet på Østlandet. Løftet ble innfridd i november i fjor.

Den forrige regjeringens jernbanereform la opp til at stadig flere aktører kunne utføre tjenester på jernbanen. De reisende på Østlandet kunne risikert å måtte forholde seg til flere nye togselskaper, også utenlandske. I stedet går vi videre med to selskap nordmenn kjenner godt fra før – helstatlige Vy og Flytoget.

Jernbanedirektoratet har fått i oppdrag å direktetildele togtilbudet på Østlandet. Men direktoratet har ikke tildelt en del av togtilbudet til Vy og en annen del til Flytoget, slik ansvarlig redaktør Mari Skurdal hevder på lederplass (Klassekampen, 26. august). Det riktige er at Vy er direktoratets foretrukne kandidat for den ene delen av togtilbudet, mens Flytoget er det for den andre. Ingenting er imidlertid avgjort. En slik inndeling forutsetter at togtilbudet blir bedre. Det er noe av det direktoratet nå skal vurdere.

Vy og Flytoget har kjørt på de samme skinnene i over 20 år og har lang tradisjon for å samarbeide til kundenes beste. Vår modell medfører ikke mer oppsplitting, men kan gi endringer i hvilke togtilbud de to selskapene kjører. For regjeringen er det viktig å inkludere erfaringer fra begge selskap i en prosess om direktetildeling. Et viktig moment i den sammenheng er at vi ønsker en bedre utnyttelse av den begrensede kapasiteten på Østlandet, særlig gjennom Oslotunnelen.

I Hurdalsplattformen varslet vi en gjennomgang av selskapsstruktur og organisering i sektoren, blant annet med mål om færre selskaper. Skurdal gir inntrykk av å savne denne gjennomgangen. Gjennomgangen ble varslet i juli, og arbeidet starter opp i høst. Aktørene i jernbanesektoren er allerede invitert til innspillsmøter.

Det er rimelig å diskutere fremtidens togtilbud, men regjeringen har altså ikke brutt noen løfter. Mye er innfridd, og mer skal innfris.