SVs usosiale boligskatt

– Ønsket om å eie sin egen bolig ligger dypt i den norske folkesjelen. Det handler om identitet og økonomisk trygghet. Boligen din er ikke et skatteobjekt, men et hjem der familier oppdrar barna sine og lever sine liv. Vi må bygge mer og bidra til en sunn utvikling i boligmarkedet. Det legger Høyre og FrP til rette for, skriver finansminister Siv Jensen (FrP).

I Dagbladet 4. februar kritiserer Audun Lysbakken (SV) regjeringens boligpolitikk. SVs svar er å sende en skyhøy skatteregning til alle huseiere i landet. Det er usosialt og lettvint. For å hanskes med boligmangelen må det bygges mer, ikke skattes mer.

Det har lenge vært bred politisk enighet om å legge til rette for at flest mulig som ønsker det, kan eie sin egen bolig. Norge har en høy andel boligeiere sammenlignet med andre land, også blant unge. Ved inngangen til 2016 eide 42 prosent i aldersgruppen 25 til 30 år sin egen bolig, ifølge tall fra SSB.  Prisstigningen i boligmarkedet gjør imidlertid drømmen om egen bolig vanskelig for mange.

Regjeringen har gjennomført en rekke tiltak slik at flere kan få mulighet til å eie sitt eget hjem, der det viktigste er å legge til rette for at det bygges flere boliger. Mens SV i regjering innført nye byggekrav som gjorde det dyrere og tregere å bygge bolig, har FrP og Høyre lempet byggekrav og byråkrati slik at nye boliger kan bygges raskere og billigere.

For de som har for små ressurser til å kjøpe egen bolig, hjelper det ikke om staten tar mer av sparepengene og inntekten din. Samtidig tar jeg på alvor den sterke gjeldsveksten i husholdningene. Vi vet at sterkt voksende boligpriser og gjeld ofte har ledet opp til brå fall og store økonomiske problemer. Regjeringen har derfor gjort enkelte innstramminger i boliglånsforskriften for å dempe sårbarheten i norsk økonomi.

Boligprisveksten er høy i store deler av landet, men særlig i Oslo. Regjeringen har derfor valgt å rette enkelte av tiltakene inn mot boliglån i Oslo, men samtidig opprettholde god fleksibilitet. Blant annet har vi strammet inn på egenkapitalkravet til kjøp av sekundærbolig. Strengere krav til egenkapital ved kjøp av sekundærbolig i Oslo kan begrense spekulasjon og gi mindre press i budrundene for de som skal etablere seg i sin første bolig.

Regjeringen fører en sosial boligpolitikk. SVs forslag om en boligskatt er usosialt. Ønsket om å eie sin egen bolig ligger dypt i den norske folkesjelen. Det handler om identitet og økonomisk trygghet. Boligen din er ikke et skatteobjekt, men et hjem der familier oppdrar barna sine og lever sine liv. Vi må bygge mer og bidra til en sunn utvikling i boligmarkedet. Det legger Høyre og FrP til rette for.

Til toppen