Deler ut 77 millioner kroner til utstyr på yrkesfag

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Det er viktig at elever på yrkesfag er forberedt på den praktiske virkeligheten som venter dem i arbeidslivet. Nå deles det ut 77 millioner kroner til skoler over hele landet, slik at de kan kjøpe inn utstyr. Samtidig skal det forskes på hva slags effekt slike tilskudd har. Målet er å få kunnskap som vil sørge for at flere skoler investerer i nytt utstyr.

– Oppdatert utstyr på yrkesfag er like viktig som oppdaterte lærebøker. Denne regjeringen vil derfor gjennomføre et utstyrsløft for yrkesfag slik at opplæringen blir mer relevant for det arbeidslivet elevene skal ut i, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Hun tror en moderne utstyrspark på skolene vil ha positiv effekt på elevenes motivasjon.

– Vi kan ikke forvente å få så godt forberedte fagarbeidere som næringslivet trenger, hvis utstyret elevene bruker på skolen er fra en helt annen generasjon, sier Brenna.

Skoler over hele landet får penger til nytt utstyr

Det er fylkeskommunene som har ansvaret for videregående opplæring og som skal sørge for at utstyret skolene har er godt nok. En undersøkelse som Utdanningsforbundet gjennomførte i 2020 viste at 1 av 4 lærere på yrkesfag mente de manglet nødvendig utstyr.

– Selv om innkjøp av utstyr er et fylkeskommunalt ansvar, ser vi at det trengs et løft på dette området. Her må vi samarbeide, både staten, fylkeskommunen og næringslivet, sier Brenna.

Nå får skoler over hele landet til sammen 77 millioner kroner til innkjøp av nytt utstyr. Det er Utdanningsdirektoratet som tildeler midlene på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Samtidig skal man forske på hvordan man best kan bruke slike statlige tildelinger til å stimulere fylkeskommunene til å investere i mer oppdatert utstyr. 

– Det er viktig at vi holder fast ved at det er fylkeskommunene - og ikke staten - som har ansvaret for å finansiere utstyr i fag- og yrkesopplæringen. Så blir det spennende å se hva forskerne finner ut, når det gjelder hvilken tilskuddsmodell som i størst grad kan bidra til en god utvikling i årene framover, sier Brenna.

Vil ha med lokalt næringsliv på laget

Det finnes mange eksempler rundt om i landet der skolene samarbeider tett med lokalt næringsliv om lokale og bransjevise læreplassgarantier og om utstyr.

– Å få gode fagarbeidere er et felles ansvar. Vi vil bidra til at det kan etableres flere lokale og bransjevise læreplassgarantier, der vi også inviterer næringslivet med på samarbeid hvor  elevene allerede i skolen får mulighet til å bruke det utstyret bransjen selv bruker. På sikt vil næringslivet nyte godt av at de får fremtidige arbeidstakere som har fått opplæring med oppdatert utstyr, sier Brenna.

Se hvilke skoler som får tilskudd på Utdanningsdirektoratets nettsider.