Svalbard Globale frøhvelv: Frøhvelv på Svalbard

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Svalbard Globale frøhvelv: Film om frøhvelvet.

Svalbard Globale frøhvelv-logo

Svalbard Globale frøhvelv: Film om frøhvelvet.