Statssekretær Ayhan traff norsk og koreansk næringsliv i Sør-Korea

Statssekretær Dilek Ayhan besøkte denne uken Sør-Korea, og møtte i løpet av uken representanter for både norsk og koreansk næringsliv i havnebyen Busan.

- Sør-Korea er Norges nest viktigste handelspartner i Asia, og er et svært viktig marked for både norsk maritim sektor og norsk petroleumsrettet leverandørindustri. Det er viktig at vi er tilstede i markedet, sier Ayhan.

Under besøket har Ayhan blant annet hatt et møte med Samsung Heavy Industries, og besøkt deres verft i Geoje med en delegasjon bestående av en rekke norske næringslivsorganisasjoner. Formålet var blant annet å fremme norsk industri.

Samsung Heavy Industries
Samsung Heavy Industries

- Mange norske leverandører har lyktes godt i Sør-Korea i mange år. Hos Samsung Heavy Industries utgjør for eksempel norskbaserte selskaper den klart største gruppen av utenlandske utstyrsleverandører. Sør-korea er verdens største skipsbyggingsnasjon målt i omsetning, og markedspotensialet for norsk industri er betydelig, forteller Ayhan

Neste uke leder INTSOK en delegasjon av norske selskaper til de tre største koreanske verftene.

Tidligere i uken møtte statssekretær Ayhan også viseminister Lee Kwan-sup i det sørkoreanske nærings, handels- og energidepartementet. Samtalen omhandlet blant annet utviklingen i det bilaterale økonomiske forholdet. I tillegg til det omfattende samarbeidet innen maritim sektor og leverandørindustrien er det også en betydelig sjømateksport. Verdien av sjømateksporten til Sør-Kora passerte 1 milliard i 2014, og det har blant annet vært stor vekst i eksporten av makrell og kongekrabbe.

Viseminister Lee og Dilek Ayhan
Viseminister Lee og Dilek Ayhan

Ayhan deltok også på Norway Day 2015, en årlig middag som samler det norske næringslivet i Busan. Årets middag hadde rundt 300 deltakere, og var rekordstort. Det bor i dag 2000 nordmenn i Busan og omegn, de fleste knyttet til aktivitet rettet opp mot de koreanske verftene.