Det blir friere skolevalg

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Det skal bli lettere for elever å velge skole over fylkesgrensene, og elever som vil slite med å gjennomføre en ordinær fag- og yrkesopplæring skal få en tredje vei med praksisbrev. Det vedtok Stortinget i går.

Regjeringen fikk dermed gjennom flere viktige endringer i opplæringsloven.

Friere skolevalg
– Hvis en elev velger skole i et annet fylke og får plass, kan ikke fylket eleven kommer fra si nei til å betale for plassen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Nå er det slik at for å få skoleplass i et annet fylke, må eleven først ha en garanti fra eget fylke om at de er villig til å betale plassen. De fleste fylker gir i dag en slik gjesteelevgaranti i noen utvalgte tilfeller, men ikke hvis eleven søker seg til et tilbud som fylket selv har. Etter gårsdagens vedtak får elevene en ubetinget rett til å få skoleplass i et annet fylke finansiert fra hjemfylket, også dersom hjemfylket har tilsvarende tilbud.
Les mer om forslaget som ble vedtatt.


Ny praksisbrevordning

Regjeringen fikk også gjennomslag for å innføre praksisbrevet som et praktisk toårig løp. Ordningen blir et supplement til ordinære opplæringsløp, og gir elevene mulighet til å gå videre til fag- eller svennebrev etter fullført opplæring. Regjeringen innfører også fylkeskommunal plikt til å tilby praksisbrev for å bidra til at denne ordningen blir tatt i bruk.

– Vi ønsker at elever som trolig vil slite med å kunne gjennomføre en ordinær fag- og yrkesopplæring, skal ha en tredje vei. En slik praksisbrevordning skal være et alternativ som er mer praktisk rettet og ha færre mål knyttet til læreplanen, sier Røe Isaksen.
Les mer om praksisbrevordningen.

Grunnskoleopplæring for elever på videregående

Stortinget vedtok også kunnskapsministerens forslag om gi fylkeskommunene og kommunene mulighet til å tilby mer grunnskoleopplæring til elever med rett til videregående opplæring dersom de har behov for det. Dette gjelder alle elever, men særlig minoritetsspråklige elever med kort tid i Norge vil trenge tilbudet for å bli bedre rustet til å gjennomføre videregående. I dag får mange nyankomne vitnemål fra grunnskolen og rett til videregående opplæring selv om de kun har gått få år i norsk skole, og mange faller fra.

Ordningen bygger på et vellykket forsøk ved Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik. Les mer om forslaget som ble vedtatt.