Dette er nye Difi

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Regjeringen har høye ambisjoner for offentlig sektor. Vi satser på lederne for å få økt gjennomføringskraft, på nye virkemidler for å effektivisere og brukerrette staten og vi forenkler offentlige anskaffelser for å frigjøre ressurser. Nye Difi blir spydspissen i moderniseringsarbeidet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner startet høsten 2013 evaluering av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og organisasjonens arbeidsområder, blant annet innkjøp, ledelse, IKT i staten og forvaltningspolitikk. Gjennomgangen er et ledd i arbeidet med å forbedre og effektivisere staten. Ingelin Killengreen har i perioden fungert som direktør i organisasjonen og ledet evalueringsarbeidet og endringsprosesser i Difi. Nå er gjennomgangen ferdig.

- Gjennomgangen viser at Difi har fått til mye, men ikke vært en sentral premissleverandør for omstilling i staten. Difis problem har vært at de først og fremst har hatt myke virkemidler som utredninger og veiledere. Derfor tydeligjør vi prioriteringer og mål for Difi, og gir dem flere redskap i verktøyskassa, sier Sanner.

Difi skal i større grad innrette arbeidet mot kjerneområdene digitalisering, offentlige innkjøp og ledelse i staten. Difi skal ha en mer strategisk rolle og får nye virkemidler som skal gi større innflytelse:

  • 1. januar opprettes Digitaliseringsrådet med sekretariat i Difi. Rådet skal bidra til at IKT-prosjekter i staten leverer mer nytte og leverer på tid og budsjett. Samtidig opprettes en ny finansieringsordning som skal realisere flere gode IKT-prosjekter i staten, og gi bedre gevinstrealisering.
  • Fra nyttår etableres et nytt innkjøpssenter i Difi. Difi vil inngå rammeavtaler for varer og tjenester som mange virksomheter trenger å kjøpe. Senteret vil forenkle offentlige innkjøp i staten og frigjøre ressurser i statlige virksomheter.
  • Den nye, statlige arbeidsgiverpolitikken skal blant annet bidra til at ledere i staten blir bedre i stand til å rekrutterer riktig kompetanse.  Tilbudet om rådgivning og støtte til virksomhetene skal styrkes, og Difi skal ivareta denne rollen.

- Jeg er glad for at Difi styrkes. Vi går inn i en viktig fase, og er godt rigget for oppgavene som ligger foran oss. Den nye direktørene kan glede seg til jobben, sier Ingelin Killengreen, direktør i Difi.

Sanner varsler også at arbeidet med å finne ny direktør er i gang.

- Killengreen har gjort et godt og viktig arbeid som midlertidig direktør med ansvar for å evaluere og omstille Difi. Difi går inn i 2016 med en mye bedre utstyrt verktøykasse enn tidligere. Vi ser nå en kraftfull virksomhet ta form, sier Sanner.