Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2016:

Enklere statlige innkjøp

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Regjeringen vil forenkle innkjøp i staten gjennom bruk av sentrale rammeavtaler. – Gode, sentrale rammeavtaler vil gi enklere og mer effektive innkjøp. Vi frigjør da ressurser fra innkjøp til faglige oppgaver og bedre tjenester til innbyggerne, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Det etableres nå en egen innkjøpsenhet i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

Staten gjør innkjøp for mer enn 160 milliarder kroner hvert år. Utredninger har vist at det er store økonomiske gevinster ved å samordne statlige innkjøp.

- Rammeavtaler som er inngått sentralt, vil legge til rette for mer bruk av elektroniske innkjøp i staten, gi lavere priser og bedre vilkår og oppfølging av leverandører og kontrakter, sier Sanner.

- Gode, sentrale rammeavtaler vil gjøre innkjøp enklere og mer effektive, men samtidig legge til rette for at også små og mellomstore bedrifter kan konkurrere om leveranser til staten, sier næringsminister Monica Mæland.

Difi vil inngå rammeavtaler for varer og tjenester som mange virksomheter trenger å kjøpe, uten at det er særlig behov for individuell tilpasning. Avtaleporteføljen vil bli etablert i tett dialog med deltakere og leverandører.

Rammeavtalene skal være obligatoriske for statlige forvaltningsorganer i sivil sektor. Virksomhetene kan la være å bruke rammeavtale i enkeltkonkurranser hvis den anser den som ufordelaktig.

Sentrale rammeavtaler vil også gjøre det lettere for den enkelte virksomhet å tilpasse seg regjeringens årlige produktivitetskutt og frigjøre ressurser til andre oppgaver.

Innkjøpsordningen vil omfatte cirka 10 årsverk og være tilknyttet Difi. Ordningen vil bli finansiert innenfor eksisterende rammer gjennom rammeoverføringer fra departementene, og har et budsjett på 12,5 millioner kroner.

Se også:

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00