Historisk arkiv

Digitaliseringsråd skal gi bedre IKT-prosjekter i staten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

- Statlige IKT-prosjekter må gi mer nytte og færre må sprenge budsjettene. Digitaliseringsrådet vi nå oppretter skal gi råd til og kvalitetsikre statlige IKT-prosjekter slik at vi får mest mulig igjen for digitaliseringsarbeidet. Rådet er meget kompetent og jeg er glad tidligere skattedirektør Svein R. Kristensen har tatt på seg lederrollen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Digitaliseringsrådet som etableres ved nyttår, skal bidra til bedre styring og gjennomføring av statlige IKT-prosjekter med kostnad mellom ti og 750 millioner kroner.

- God bruk av teknologi gir mindre administrasjon og bedre tjenester til innbyggerne. Da er det viktig at offentlige etater lærer av hverandres suksesser og fiaskoer og får kunnskap fra privat sektor. Digitaliseringsrådet skal bidra til dette, sier Sanner.

Rådets oppgave er å kvalitetsikre i IKT-prosjektenes ulike faser. Det skal blant annet vurdere prosjektplan og risikoer ved prosjekter. Det skal også fremme økt oppmerksomhet om å oppnå bedre effektivitet og kvalitet i forvaltningen. Rådet skal etablere et rammeverk for systematisk læring og dokumentasjon på tvers i staten.

Digitaliseringsrådet skal være hurtigarbeidende. Som hovedregel skal sakene skal behandles innen tre uker.

Direktoratet for forvaltning og IKT vil utgjøre sekretariat for rådet. Behandling av Digitaliseringsrådet er en frivillig, men anbefalt ordning. 

Dette er rådets medlemmer:

  • Leder Svein R. Kristensen
  • Toril Nag, konserndirektør i Lyse
  • Nina Aulie, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet
  • Kjetil Århus, direktør for IKT Konsern i Bergen kommune
  • Magne Jørgensen, forsker ved Simula Research Laboratory
  • Jan-Olav Styrvold, direktør for økonomi og IT i Vinmonopolet
  • Eli Stokke Rondeel, prosjektleder i Sykehuspartner
  • Øivind Christoffersen, spesialrådgiver