Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Diskuterte brexit med den britiske handelsministeren

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen møtte sin kollega, handelsminister Liam Fox i London mandag 12. november for å snakke om brexit.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og den britiske handelsministeren Liam Fox.
Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og den britiske handelsministeren Liam Fox. Foto: NFD


– Storbritannia er en av våre aller største handelspartnere, og vi ønsker et så nært og omfattende handelsforhold til Storbritannia som mulig også etter brexit, sier Røe Isaksen.

Næringsministeren er i London for å diskutere konsekvensene av brexit for Norge og det fremtidige nærings- og handelssamarbeidet med Storbritannia. Han møtte også statssekretær Chris Heaton-Harris i Brexit-departementet.

Hvordan britiske myndigheter vil håndtere å gå ut av EU uten en avtale med EU om fremtidig forhold, det såkalte "no deal"-scenarioet, er et viktig tema i næringsministerens møter.

– Uforutsigbarhet er i seg selv en stor utfordring for næringslivet, og dette kan påvirke handelssamarbeidet vårt. Men det er positivt at britene har annonsert flere beredskapstiltak for "no deal"-alternativet. Den norske regjeringen vurderer også behovet for tiltak i en slik situasjon, sier Røe Isaksen.

Næringsministeren understreker at vi på norsk side allerede kommet langt i forberedelsesarbeidet, slik at vi vil være så godt forberedt som mulig dersom vi får en "no deal".

- God dialog med britene er viktig for å begrense konsekvensene av "no deal" for næringslivet og for norske arbeidsplasser, sier Røe Isaksen. 

Møtte norsk næringsliv

I London møtte næringsministeren også nestleder for Confederation of British Industry, den britiske versjonen av Næringslivets Hovedorganisasjon eller NHO, Josh Hardie, for å høre hvordan britisk næringsliv forholder seg til brexit. Og han møtte norsk næringsliv i Storbritannia, for å høre hvordan norske bedrifter forbereder seg på brexit.

– God dialog med bedriftene om brexit er avgjørende for at vi skal kunne ivareta næringslivets interesser best mulig. Jeg opplever at de har tatt innover seg muligheten for en "no deal", og forbereder seg i den grad de kan, sier Røe Isaksen.

Til toppen