Dobbelt så mange fagarbeidere i bygg og industri får videreutdanning i år

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Syv fagskoler fra Agder til Trøndelag får 23 millioner kroner årlig i tre år. Pengene skal gå til flere studieplasser på korte og fleksible videreutdanninger. Alle utdanningstilbudene tar utgangspunkt i konkrete kompetansebehov i bedrifter.

– I år får flere enn 2100 fagarbeidere innen bygg og industri tilbud om videreutdanning gjennom Industrifagskolen. Det er dobbelt så mange som i fjor. Nå bruker vi mer penger på studieplasser, slik at enda flere kan fylle på med kompetanse ved siden av jobben. Vi vet at to av tre norske bedrifter mangler folk med den rette kompetansen. Høyt kvalifiserte fagarbeidere er et viktig konkurransefortrinn, særlig i de eksportrettede industribedriftene, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

70 ulike videreutdanninger 

I statsbudsjett for 2021 besluttet Stortinget å bevilge 37,8 millioner kroner til studieplasser i høyere yrkesfaglig utdanning, øremerket studieplasser innenfor rammen av det som kalles «Industrifagskolen.» Pengene skal gå til korte videreutdanningstilbud som svarer på konkrete kompetansebehov innen industri og bygg, til de som allerede er i jobb.

I vår lyste Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) ut midler. Syv ulike fagskoler søkte om støtte, og alle oppfylte kvalitetskravene for tildeling. Samlet tilsvarer det 317 fulltids studieplasser i året, men siden det er snakk om korte, modulbaserte utdanningstilbud, betyr det at over 2100 fagarbeidere nå får tilbud om relevant videreutdanning på 70 ulike kurs og moduler.

Treårig rammetildeling gir forutsigbarhet

– Den grønne omstillingen i industrien må starte med fagarbeiderne. Derfor er denne veksten svært gledelig. Den viser at utlysningen treffer behovet og sikrer fagskolene bedre forutsigbarhet. Det er viktig, fordi vi vet hvor krevende det er å skaffe nok lærerressurser med industribakgrunn. Nå må vi som parter sørge for god tilrettelegging for ansatte i bedriftene slik at tilbudene blir tatt i bruk, sier Kristian Ilner, rågiver i Fellesforbundet.

Fagskolen i Rogaland er de som får mest støtte, blant annet til videreutdanninger i offshore logistikk, installasjon og drift av havvind, og økonomistyring.

Nytt av året er at fagskolene får en rammetildeling over tre år i stedet for tildelinger for ett år av gangen. Det gir mer forutsigbarhet for fagskolene og ble gjort etter ønske fra sektoren.

–  Industrifagskolen øker omstillingsevnen og produktiviteten både for industribedriftene og den enkelte. Vi ser at bedrifter som tar i bruk ordningen gjerne sender flere på samme utdanning året etter. Tilbakemeldingene er at samspillet mellom bedrift, fagforening fagskole gjør innholdet treffsikkert og undervisningen effektiv. Vårt mål er at enda flere industribedrifter skal ta i bruk ordningen i tiden som kommer sier Kjetil Tvedt, fagsjef for rekruttering og kompetanse i Norsk Industri.

Her er listen over fagskoler som får penger til videreutdanninger for fagarbeidere:

Fagskole

Tildeling 2022

Tildeling 2023

Tildeling 2024

Fagskolen Rogaland

 kr 6 739 302

 kr 6 739 302

 kr 6 739 302

Fagskolen i Agder

 kr                 -  

 kr 1 347 211

 kr 1 347 211

Fagskolen Oslo

 kr 1 168 665

 kr 1 168 665

 Kr 1 168 665

Fagskolen Innlandet

 kr 4 611 844

 kr 5 388 844

 kr 5 388 844

Fagskulen Vestland

 kr 1 428 368

 kr 1 428 368

 kr 1 428 368

Fagskolen i Viken

 kr 6 232 880

 kr 6 232 880

 kr 6 232 880

Trøndelag høyere yrkesfagskole

 Kr 1 038 814

 kr 1 038 814

 kr 1 038 814

Total

 kr 21 489 873

 kr 23 344 084

 kr 23 344 084

Etter dialog med Norsk Industri, Byggenæringens Landsforening, Fellesforbundet og Industri Energi vil HK-dir gjennomføre en ny søknadsrunde til høsten, med mål om å få tildelt flere treårige rammer.