Dramatisk økning av sult i verden, sier FN-rapport

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Det er blitt over 100 millioner flere sultne i verden det siste året kommer det frem i en ny FN-rapport. Rapporten legges frem på FNs høynivåforum for bærekraftsmålene, der utviklingsminister Dag-Inge Ulstein deltar i dag. I møtet tar Norge til orde for et internasjonalt krafttak for å få verdens innsats for bærekraftig utvikling tilbake på sporet etter koronapandemien.

Utviklingsministeren deltar først på lanseringen av den årlige statusrapporten over matsikkerhet i verden. Rapporten viser at antallet som ikke har sikker tilgang til mat har økt med over 100 millioner mennesker det siste året - en dramatisk økning av antallet matusikre i verden. Antall mennesker som sulter har økt siden 2014, men har skutt i været under koronapandemien. I 2020 er det estimert at opp mot 811 millioner mennesker sulter, tallet er oppjustert fra 690 millioner mennesker i 2019. I tillegg hadde over to milliarder mennesker ikke tilgang til nok mat i fjor.

– Det er dramatisk at over 800 millioner mennesker i verden ikke vet hvor det neste måltidet kommer fra. Vi må finne løsninger som kan redusere og utrydde fattigdom og sult. Uten matsikkerhet oppnår vi heller ingen utvikling, sier utviklingsmininister Dag-Inge Ulstein.

– Globalt står utfordringer i kø som følge av pandemien. Selv om sommeren i Norge preges av gjenåpning, koronasertifikat og lave smittetall, er situasjonen i de fleste land i verden en helt annen, fortsetter han.

I september 2021 møtes FNs medlemsland til selve FN-toppmøtet om matsystemer.

FN-rapporten om matsikkerheten i verden

Statusrapporten over matsikkerhet i verden (State of Food Security and Nutrition in the World 2021) blir utarbeidet årlig av fem FN organisasjoner: FNs organisasjon for landbruk og ernæring (FAO), Det internasjonale fondet for landbruksutvikling (IFAD), FNs barnefond (Unicef), Verdens matvareprogram (WFP) og Verdens helseorganisasjon (WHO).

De viktigste dataene i årets rapport, er:

  • Dramatisk økning på over 100 millioner mennesker som er matusikre. Totalt estimeres det at opp til 811 millioner mennesker nå sulter.
  • Hele 2,37 milliarder mennesker har ikke tilgang til nok mat samt at rundt tre milliarder har ikke tilgang til et sunt kosthold.
  • Over en femtedel av alle barn under fem år i verden lider av veksthemning (149 millioner barn eller 22 pst).
  • I Afrika er hele 21 pst av befolkningen underernært.

Høynivåforumet for oppfølging av bærekraftsmålene

Høynivåforumet er den viktigste FN-plattformen for bærekraftig utvikling og har en sentral rolle i gjennomføringen av bærekraftsmålene. Årets høynivåforum finner sted den 6.-16. juli, og avholdes for andre gang virtuelt. Årets delegasjon til høynivåmøtet består ikke bare av representanter fra bredden i departementsfellesskapet og underliggende etater. Delegasjonen har også forskningen, sivilsamfunnet, næringslivet, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner og norske kommuner representert.

I år presenterer Norge sin andre frivillige rapport på status for norsk oppnåelse av bærekraftsmålene. Rapporten viser at Norge ligger godt an til å oppnå målene innen 2030, men at det fortsatt eksisterer viktige utfordringer. Rapporten er et felles produkt mellom flere departementer, KS, sivilsamfunnet, næringslivet og en rekke andre samfunnsaktører.