Drøftet norsk-serbisk forsvarssamarbeid

Statssekretær Øystein Bø i Forsvarsdepartementet hadde 22. april samtaler med sin serbiske kollega Zoran Dordevic i Serbias hovedstad Beograd.

Besøket fant sted som en del av en reise som Bø gjennomfører denne uke, som også inkluderer besøk til Kroatia og Bosnia-Hercegovina.

Statssekretær Øystein Bø i Forsvarsdepartementet hadde 22. april samtaler med sin serbiske kollega Zoran Dordevic i Serbias hovedstad Beograd. Foto: Ministry of Defence Republic of Serbia

Samtalene inkluderte utveksling av syn på sikkerhetspolitiske utviklingstrekk i regionen og i Europa samt drøfting av videre utvikling av norsk-serbisk forsvarssamarbeid, blant annet innen sanitet og militær opplæring og utdanning. Disse prosjektene inkluderer også andre land i regionen, og har til hensikt å fremme stabilitet og samarbeid på Vest-Balkan.

Til toppen