Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

E39 Lyngdal vest – Ålgård: Statens vegvesens forslag til statlig kommunedelplan skal ut på høring og offentlig ettersyn

- Å bygge ny og trafikksikker E39 mellom Lyngdal og Ålgård er viktig for folk og næringsliv. Beslutningen om å gå videre med Statens vegvesens forslag til statlig kommunedelplan gjør at vi er et skritt lenger i planprosessen. Den nye motorveien vil utvide bo- og arbeidsmarkedene i regionen og styrke konkurransekraften for næringslivet, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har besluttet at Statens vegvesens forslag til statlig kommunedelplan for E39 Lyngdal vest – Ålgård kan legges ut til høring og offentlig ettersyn av Statens vegvesen.

− Høring og offentlig ettersyn skal sikre at alle som berøres av planforslaget får sagt sitt, samtidig som det gir oss et bedre grunnlag for den beslutningen vi skal ta, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Planarbeidet skal gjennomføres som en statlig kommunedelplan, med Kommunal- og moderniseringsdepartementet som planmyndighet. Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som skal fatte endelig planvedtak etter at høring og offentlig ettersyn er gjennomført.

Samferdselsdepartementet vil i løpet av kort tid be Statens vegvesen om å følge opp Kommunal- og moderniseringsdepartementets beslutning.

Viktig for bo- og arbeidsmarkedene i sørvest
E39 Lyngdal vest – Ålgård er en av flere delstrekninger i Nye Veier AS' utbyggingsprosjekt E39 Sørvest, som omfatter firefelts motorvei fra Vige i Kristiansand til Ålgård i Rogaland. Nye Veier tar over prosjektet når den statlige kommunedelplanen er vedtatt. E39 Sørvest er et nasjonalt prosjekt som skal binde sammen viktige deler av sørlige Norge. E39 er også en viktig korridor for transport mellom Vestlandet og Europa.

For flere opplysninger – se:

  • Brev av 24. september 2019 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til Samferdselsdepartementet
  • Nettside hos Nye Veier om E39 Sørvest 
  • Nettside hos Statens vegvesen om E39 Lyngdal vest – Ålgård
Til toppen