Ebola-krisen en alvorlig vekker for verdenssamfunnet

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- For ett år siden var vi vitne til at verdenssamfunnet reagerte for sent på spredningen av ebola i Vest-Afrika. Det var en alvorlig vekker for verdenssamfunnet, sa statsminister Erna Solberg i New York i dag.

Statsministeren, Tysklands forbundskansler Angela Merkel, Ghanas president John Mahama, og statsminister Erna Solberg går nå i bresjen for å mobilisere verdens ledere for å ta lærdom av Ebola-krisen.

De tre lederne ba i februar FNs generalsekretær Ban Ki-moon nedsette et høynivåpanel for å komme med anbefalinger innen året er omme. 

Under åpningen av FNs generalforsamling i dag  inviterte de tre lederne til et møte for å diskutere hvordan vi kan sikre oss mot fremtidige globale utbrudd.  Møtet er ment som et bidrag til høynivåpanels arbeid.

Dersom vi ikke intensiverer arbeidet med å styrke helsevesenet i fattige land og styrker den globale helseberedskapen utsetter vi hele verdens befolkning for en alvorlig trussel mot liv og helse. Millioner av mennesker lider og dør i land med svake helsesystemer. 

- Det anslås at én milliard mennesker aldri vil se en helsearbeider i sitt liv. Ebola-krisen viste oss at dette utgjør en alvorlig trussel mot hele verdens helse. Verden må ta et felles krafttak for å styrke helsevesenet for verdens fattige. Verden trenger 10 millioner nye helsearbeidere, sa statsminister Erna Solberg etter møtet. 

Norges svar er en storsatsning på utdanning og helse globalt, med solid pengeinvestering på over 6 milliarder kroner.

- Utdanning gir bedre helse, og bedre helse gir bedre utdanning. Utdanning er en av de beste investeringene vi kan gjøre for å forebygge sykdom og fremme helse, sier statsminister Erna Solberg.

På møtet var også FNs general sekretær Ban Ki-moon, en rekke stats- og regjeringssjefer, lederne av Verdens helseorganisasjon, Verdensbanken, det globale fondet mot hiv/aids, vaksinefondet GAVI, Redd Barna internasjonalt, samt Bill og Melinda Gates mfl.