Egen markkompost i Statens hus

Fylkesmannen i Buskerud har satt i gang sitt eget jordprosjekt inne i vestibylen i Statens Hus i Drammen. Hver dag produserer den økologiske kantina vår en mengde mat til ansatte og besøkende. Dette gjør Fylkesmannen som en del av sitt miljøfyrtårnarbeid.

I serien "Fylkesnytt" som jevnlig legges ut her på Landbruks- og matdepartementets hjemmeside, skriver Fylkesmannen i Buskerud at de ansatte i deres kantine er flinke til å beregne og utnytte maten, men ved å lage mat fra bunnen av blir det naturlig nok en god del skrell og andre rester som utgjør omlag 10 kg avfall per dag, eller 2 600 kg i året. Det er dette avfallet de nå, når kassa kommer opp i full drift, skal omdanne til førsteklasses matjord.

- Vi har laget en stor kasse som rommer ca. 1,5 m3. Etter hvert som marken fôres, vil denne fylles med kompostjord av aller beste kvalitet. Dette gjør Fylkesmannen som en del av sitt miljøfyrtårnarbeid, samtidig som vi ønsker å vise muligheten for resirkulering av eget matavfall. Komposteringen vil minske avfallet som ellers måtte blitt hentet fra Statens hus, skriver Fylkesmannen blant annet i sitt nyhetsbrev. 

Meitemarken gir verdifull kompost til husets planter og sørger for et frodigere innemiljø. Sist, men ikke minst, gir den kunnskap til besøkende og ansatte om kompostering og hvordan komposten kan brukes i ny matproduksjon. 

Fylkesmannen har fått god hjelp av Alene Tesfamichael som tar doktorgrad i bruk av meitemark til foredling av biologisk avfall i liten og stor skala. Tesfamichael som er ekspert på markkompost, har ansvaret for opplæring av de kantineansatte som vil "fôre" og ta vare på meitemarkene gjennom året.

Fylkesmann Helen Bjørnøy og forsker Alene Tesfamichael viser fram noen av de over 5 000 meitemarkene som skal bearbeide matavfall til næringsrik kompostjord.
Fylkesmann Helen Bjørnøy og forsker Alene Tesfamichael viser fram noen av de over 5 000 meitemarkene som skal bearbeide matavfall til næringsrik kompostjord. Foto: Anita Panman
Til toppen