Pressemeldingar

Einigheit i lønsoppgjeret i staten

Staten og hovudsamanslutningane Akademikarane, LO Stat og YS Stat er kome til einigheit om lønsoppgjeret i staten.

Bildet viser forhandlingslederne sittende ved et bord med avtalene foran seg.
F.v. Gisle Norheim, statens personaldirektør, Egil Andé Aas, leder i LO stat, Jens Jahren, leder i YS Stat og Kari Tønnesen Nordli, leder i Akademikerne stat. Foto: KDD

– Eg er veldig glad for vi gjennom ei forhandlingsløysing er blitt einige med Akademikerne, LO Stat og YS Stat om eit lønsoppgjer innanfor frontfagetramma på 5,2 prosent, seier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

– Eg er og nøgd med at avtalen med LO og YS bidreg til å redusere økonomiske forskjellar gjennom ein lavlønsprofil, samtidig som vi og har gjort tiltak som fremjar likeløn mellom kvinner og menn.

I avtala med Akademikerne skal heile ramma forhandlast lokalt.

I avtala med LO Stat og YS Stat får alle lønstrinn eit tillegg på 31 000 kroner, mens 0,85 % av lønsmassa blir avsett til lokale forhandlingar. Størrelsen på den lokale avsetninga er om lag like stor som på avtalen i fjor.

Staten er framleis i forhandlingar med Unio, der fristen er midnatt 30. april.

Oppgjeret  i 2023 er eit mellomoppgjer, der det berre blir forhandla om lønsregulering. Kommunal- og distriktsdepartementet representerer staten i forhandlingane med hovudsamanslutningane. 

Kommunal- og distriktsdepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00