Ekspertutvalg skal utrede samfunnsøkonomiske konsekvenser av klimaendringene

Regjeringen har satt ned et ekspertutvalg som skal fremskaffe mer kunnskap om samfunnsøkonomiske konsekvenser av klimaendringene.

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen og utvalgsleder Ingrid Hjort
Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen og utvalgsleder Ingrid Hjort. Foto: Kari Asheim / Klima- og miljødepartementet

– Vi vet at klimaet vil endre seg fremover. I tillegg til å kutte utslipp raskt må hele samfunnet tilpasse seg. For å gjøre det på best mulig måte må vi vite hva klimaendringene koster oss nå og i framtiden, og hvilke tiltak som lønner seg, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

Klimaendringene har allerede ført til store ødeleggelser og er en trussel for menneskers livsgrunnlag og planetens tilstand. Nær sagt alle samfunnsområder, sektorer og næringer er berørt. Det gir store kostnader for samfunnet. Vi opplever for eksempel stadig oftere at flom, skred og overvannhendelser medfører skade på bygninger og infrastruktur, friluftsområder, matjord og kulturmiljø. Likevel er de samfunnsmessige kostnadene av klimaendringene i liten grad beregnet. Utvalget skal skaffe kunnskap om samfunnsøkonomiske konsekvenser av klimaendringer for utsatte sektorer og regioner i Norge. Det skal også finne områder hvor potensialet for å redusere klimarelatert risiko er stort, sammenlignet med kostnadene ved tiltakene.

Utvalget skal ledes av Ingrid Hjort, postdoktor ved BI, og levere sin rapport innen 1. juli 2026.

– Vi vet at det lønner seg å forebygge og at vær- og naturskader kan ha svært store kostnader, men vi har per i dag lite samlet kunnskap. Det er positivt at regjeringen setter søkelyset på konsekvensene av klimaendringene, og jeg ser frem til å lede utvalget som skal jobbe med dette, sier utvalgsleder Ingrid Hjort.

Medlemmene i utvalget:

  • Postdoktor Ingrid Hjort, Oslo (leder)
  • Seniorforsker Atle Harby, Trondheim
  • Postdoktor Kine Josefine Aurland-Bredesen, Ås
  • Leder Gunn-Britt Retter, Nesseby
  • Seniorforsker Halvor Dannevig, Sogndal
  • Professor Asgeir Sorteberg, Bergen
  • Seniorforsker Kristine M. Grimsrud, Oslo