Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ekstern gjennomgang av bergingsoperasjonen

Stortinget har bedt regjeringen om å gjennomføre en ekstern og uavhengig gransking av bergingsoperasjonen etter ulykken med KNM Helge Ingstad. Oppdraget er gått til PwC.

Gjennomgangen av bergingsarbeidet etter fregattulykken 8. november i fjor er godt i gang og skal resultere i en offentlig tilgjengelig rapport som skal leveres ved utgangen av 2019.

PwC gjennomgår vurderingene som ble gjort, beslutningene som ble tatt og tiltakene som ble iverksatt under bergingsarbeidet. Utgangspunkt er den informasjonen, kunnskapen og ressursene som var tilgjengelige for bergingsledelsen da det skjedde. Gjennomgangen skal dekke tidspunktet fra besetningen var evakuert til sikringsarbeider var fullført på Haakonsvern orlogsstasjon i Bergen 20. juni.  Gjennomgangen skal se på rutiner og systemer.

Undersøkelsene skal ikke omfatte forhold som ivaretas av myndighetenes undersøkelser om årsaks- eller ansvarsforhold, straffbare forhold eller strafferettslig ansvar, garanti- eller erstatningsansvar eller gradert informasjon.

Til toppen