Pressemeldinger

Ekstra kompensasjon etter flom i gamle Songdalen kommune

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Det er over fire år siden høstflommen rammet Songdalen kommune og ødela Birkelid bro. Kommunen fikk da 6,4 millioner kroner i kompensasjon på forskudd. Nå er sluttrapporten klar, og nye Kristiansand kommune får ytterligere 5 millioner kroner i skjønnstilskudd.

– Flommen var en stor naturskade for en liten kommune på knappe 7000 innbyggere, der barn og elever i voksenopplæring mistet direkte veiforbindelse til skole, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Broa ble ferdigstilt i løpet av vinteren 2020/2021 med et merforbruk på om lag 5 millioner kroner over anslåtte kostnader. Dermed tilsvarer totalutgiftene til gamle Songdalen kommune over 2000 kroner per innbygger.

– Vi er opptatt av at kommuner ikke straffes for å ha gitt et tilbakeholdent anslag på kostnader. Det er riktig å kompensere disse utgiftene i gamle Songdalen selv om kommunen nå er en del av Kristiansand, sier kommunal- og distriktsministeren.

Kompensasjonen etter flom i Songdalen høsten 2017 blir dermed til sammen over 11,5 millioner kroner.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00