Ekstraordinær oppkjøpsrunde av melkekvote er avsluttet

Landbruksdirektoratet har nå behandlet alle søknadene om å få selge melkekvoten gjennom den ekstraordinære oppkjøpsrunden av melkekvote. Til sammen ble det solgt i overkant av 35 millioner liter kvote gjennom ordningen.

Staten og Norges Bondelag ble 16. oktober 2019 enige om at det skulle gjennomføres et ekstraordinært oppkjøp av melkekvoter på inntil 40 millioner liter, som følge av at Norge fra 1. juli 2020 måtte fjerne sine eksportsubsidier på produksjon av Jarlsbergost for eksport.