Ekstraordinært foretaksmøte: Spordrift AS overført til Bane NOR og Eli Giske valgt inn i styret

På dagens ekstraordinære foretaksmøte i Bane NOR SF ble den endelige beslutningen om å overføre Spordrift fra Samferdselsdepartementet til Bane NOR fattet. På møtet ble Eli Giske, som til nå har vært styreleder i Spordrift, valgt inn i Bane NOR-styret.

Regjeringen besluttet i desember 2022 at eierskapet i Spordrift skal overføres fra Samferdselsdepartementet til Bane NOR. Spordrift legges inn som en divisjon i Bane NOR-konsernet.

– Overføringen av Spordrift fra Samferdselsdepartementet til Bane NOR er et viktig grep for å sikre helhetlig oppfølging av drift og vedlikehold på jernbanen. Løsningen gjør det også enklere for Bane NOR å se dette arbeidet i sammenheng med utbygging og andre ansvarsoppgaver. Med dette grepet samler vi altså kompetanse, og det mener jeg er bra for utviklingen av jernbanen, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. 

Samtidig er samferdselsministeren opptatt av at Bane NOR skal legge enda mer vekt på å gjennomføre drifts- og vedlikeholdsarbeidet på jernbanen så effektivt og kostnadsoptimalt som mulig.  

Eli Giske nytt styremedlem
På foretaksmøtet ble Eli Giske, som fram til nå har vært styreleder i Spordrift, valgt inn som nytt styremedlem i Bane NOR.

– Når Eli Giske nå trer inn i styret i Bane NOR, vil dette sikre kontinuitet i oppfølgingen av det arbeidet som har blitt ivaretatt av Spordrift. Profesjonalisering og kulturbygging er viktige forutsetninger for å sikre et et mer moderne og systematisk vedlikeholdsarbeid, og dette har Spordrift jobbet godt med, sier samferdselsministeren.

Konsernstyret i Bane NOR består for øvrig av Cato Hellesjø (styreleder), Olaf Melbø, Baard Haugen, Hildegunn Naas-Bibow, Adele Bugge Norman Pran og Renate Larsen.