Ekstremismekommisjonen utvider med nytt medlem

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Lisbeth Røyneland er oppnevnt som nytt medlem i Ekstremismekommisjonen.

Ekstremismekommisjon ble oppnevnt av regjeringen 10. juni 2022 for å få mer kunnskap om radikalisering og ekstremisme. Kommisjon skal fremme anbefalinger for å forbedre landets evne til å forebygge radikalisering og fremvekst av ekstremisme, samtidig som en tar vare på sentrale verdier som åpenhet, demokrati, menneskerettigheter, rettssikkerhet og ytringsfrihet. Kommisjonen skal frambringe ny kunnskap om radikalisering og ekstremisme, og samtidig se den kunnskapen som allerede foreligger i sammenheng. 

– Vi ser at Røyneland gjennom sitt arbeid som leder av Støttegruppen 22. juli har en kompetanse som kommisjonen har behov for, og som kan gi et viktig bidrag inn i kommisjonens arbeid, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Kommisjonen skal avgi sin utredning i form av en NOU innen utgangen av 2023 til Arbeids- og inkluderingsdepartementet.