Pressemeldinger

Elisabeth Norgård Gabrielsen er ny ekspedisjonssjef i Nærings- og fiskeridepartementet

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Elisabeth Norgård Gabrielsen (47) er utnevnt til ekspedisjonssjef for Fiskeriavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet av Kongen i statsråd. Gabrielsen vil få det faglige ansvaret for regjeringens politikk knyttet til fiskeriene og fiskeflåten.

Ekspedisjonssjef Elisabeth Norgård Gabrielsen

Avdelingen har et bredt spekter av tema i sin portefølje, som omfatter blant annet bærekraftig forvaltning av viltlevende marine ressurser, kvoteforhandlinger og internasjonale fiskeriavtaler, fiskerikriminalitet og ulovlig fiske, regulering av og adgangen til å drive fiske og fangst, samt strukturordninger for fiskeflåten.

Elisabeth N. Gabrielsen er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og har jobbet i departementet siden 2001. Hun har solid ledererfaring fra departementet, der hun har vært avdelingsdirektør for seksjonen Fiskeriforvaltning siden 2013. Gabrielsen har også omfattende erfaring fra internasjonalt arbeid, deriblant med fiskeriforhandlinger. Hun har tidligere erfaring fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

Gabrielsen har vært konstituert som ekspedisjonssjef i Fiskeriavdelingen siden mars 2021, og vil tiltre stillingen som fast ekspedisjonssjef med umiddelbar virkning.