EMA har godkjent korona-vaksine for barn 5-11 år

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Det europeiske legemiddelbyrået EMA godkjente i dag Pfizer-BioNTech sin koronavaksine for barn i alderen 5-11 år.

Vaksinen Comirnaty er allerede i bruk for barn som er 12 år og eldre. For barn under 12 år vil vaksinedosen være lavere.

Folkehelseinstituttet har besluttet at barn i alderen 5-11 år med en alvorlig grunnsykdom vil få tilbud om vaksine. Begrunnelsen er at selv om sannsynligheten for alvorlig koronasykdom hos barn og unge er svært lav, kan enkelte barn og ungdom med særlig alvorlige grunnsykdommer likevel ha nytte av vaksine mot covid-19.

Tilbudet går til en liten gruppe med barn som har svært alvorlig sykdom fra før, som dem med kreft, organtransplanterte, alvorlig immunsvikt, alvorlige og komplekse nevrologiske sykdommer eller medfødte syndromer.

-Folkehelseinstituttet vil, i samarbeid med Norsk barnelegeforening, gjøre en grundig utredning for å vurdere om det er aktuelt med vaksinasjon av alle barn i alderen 5-11 år, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

FHI skal nå utarbeide informasjon til kommunene, barneleger og fastleger om hvilke barn som kan tilbys vaksine, og hvor raskt dette kan komme på plass. Barna dette gjelder får tilbud om to doser når de praktiske forholdene er avklart nærmere, og når barnedosene er tilgjengelige i Norge.