Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

En ekstra milliard til studentboliger i 2019

Regjeringen foreslår å øke Husbankens låneramme med 1 milliard kroner i 2019. - Økningen skal gå til å støtte opp om den ekstraordinære satsingen på studentboliger. Dermed vil en rekke viktige studentboligprosjekter få tilsagn om lån allerede i år, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender i dag en proposisjon til Stortinget med endringer i statsbudsjettet for 2019, hvor Husbankens låneramme økes med 1 milliard kroner. I Kunnskapsdepartementets tilsvarende proposisjon justeres samtidig bevilgningen til tilskudd til nye studentboliger opp med 370 millioner kroner, som følge av nye anslag.

- Vi utbetaler dermed over 730 millioner kroner i tilskudd til nye studentboliger i år. I tillegg dobles lånerammen, og det betyr at flere studenter får tilgang til et rimelig og forutsigbart boligtilbud raskere, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Regjeringen har satset stort på bygging av studentboliger, og har de siste fem årene lyst ut tilskudd til over 2 200 boliger årlig. Til sammenligning lå gjennomsnittet på ca. 1 000 årlige tilsagn før Solberg-regjeringen tiltrådte.

Søknadsinngangen til lån til studentboliger har vært høy i 2019. Det er flere byggeklare prosjekter som allerede har fått tilskudd, men som mangler lånefinansiering. De kan nå få tilsagn om lån. Her er en oversikt over hvilke studentboligprosjekter som vil få lånefinansiering med tilleggsbevilgningen:

 • Studentsamskipnaden i Ås:
  • Skogveien, Ås: 400 millioner kroner
 • Studentsamskipnaden i Stavanger:
  • Gosen, Stavanger: 89,6 millioner kroner
 • Studentsamskipnaden i Volda:
  • Heltne 2, trinn 2, Volda: 42,6 millioner kroner
 • Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus:
  • Blindernveien 6, Oslo : 178 millioner kroner
  • Gjerdrumsvei, Oslo: 153 millioner kroner
  • Rolf A Stenersens vei, Oslo: 101 millioner kroner.

Rammen

Husbanken hadde opprinnelig en låneramme på 16 milliarder kroner i 2019. Lånerammen går til å dekke startlån til kommunene - som de låner videre til vanskeligstilte på boligmarkedet - og grunnlån til studentboliger, utleieboliger og ordinære boligprosjekter med gode kvaliteter. Husbanken gir også lån til barnehager. 2 milliarder av rammen går til studentboliger i 2019.

Lån fra Husbanken skal supplere, og ikke konkurrere med det private kredittmarkedet. Det er god tilgang på kreditt i markedet, og regjeringen har derfor redusert rammen de siste årene.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen