En milliard kroner i humanitær støtte til WFP

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Kampen mot sult og økt matsikkerhet er en prioritering for norsk humanitær innsats, og Norge har hittil i år gitt en milliard kroner til Verdens matvareprogram (WFP).

De viktigste årsakene til de mange sultkrisene i verden er væpnede konflikter og ekstremvær som følge av klimaendringer. På toppen av dette har krigen i Ukraina har gjort matsituasjonen for millioner av mennesker verre, fordi mange land er avhengige av matimport fra Russland og Ukraina, og fordi matvareprisene stiger.

– Global akutt sult er nå på et historisk høyt nivå, og matkrisene vil forsterke seg de neste månedene. Arbeidet til WFP og andre humanitære organisasjoner for å øke matsikkerheten og bekjempe sult er avgjørende, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

I begynnelsen av året ble det utbetalt 400 millioner kroner i kjernestøtte til WFP. Det betyr at organisasjonen kan benytte pengene til de tiltakene de mener er viktigst og til innsats i de humanitære krisene hvor det til enhver tid er størst behov for humanitær bistand. Utover kjernestøtten mottar WFP hvert år støtte til sin innsats i prioriterte humanitære kriser. Så langt i år har WFP mottatt 300 millioner kroner til innsatsen i Ukraina og nabolandene, samt 15 millioner kroner til Afghanistan. Nå fordeles ytterligere 285 millioner kroner til organisasjonens arbeid i andre land.

– Krigen i Ukraina kunne ikke kommet på et verre tidspunkt. I land som Afghanistan, Etiopia, Syria og Jemen var matvareprisene rekordhøye og antallet mennesker som er matusikre var skyhøye allerede før krigen. Nå har kostnadene ved å kjøpe og transportere mat blitt mye dyrere. Dette gjør meg dypt bekymret for fremtiden til millioner av mennesker, sier utenriksminister Huitfeldt.

Listen over land med usikker tilgang til mat i 2022 er lang og behov for humanitær bistand er stor. FN advarer om at 19 millioner mennesker i krigsherjede Jemen trolig vil sulte i løpet av noen få måneder. I DR Kongo er 27 millioner mennesker allerede rammet av akutt matmangel, og i Sudan ligger det an til at mer enn 18 millioner mennesker vil rammes av akutt hungersnød i 2022.

Det humanitære budsjettet i 2022 er på totalt 6,3 milliarder kroner, hvor midler til humanitær innsats i Ukraina og nabolandene vil komme i tillegg.

– Den humanitære innsatsen i Ukraina skal ikke gå på bekostning av innsatsen i andre humanitære kriser i verden. Både koronapandemien og krigen i Ukraina er med på å forverre mange kriser. Derfor er det viktig at det humanitære budsjettet opprettholdes på et høyt nivå, sier Huitfeldt.

Den norske humanitære innsatsen konsentreres om land der det er store udekkede humanitære behov, og er basert på de humanitære prinsippene om humanitet, nøytralitet, upartiskhet og uavhengighet.

Nylig inngikk Norge en fireårig avtale med WFP som regulerer støtten fra Norge til WFPs ulike landinnsatser og tematiske innsatser fram til 2025.