En nødvendig gjenåpning for vindkraft

Olje- og energiminister Terje Aasland hadde dette innlegget publisert i Fædrelandsvennen, Altaposten, Stavanger Aftenblad, Avisa Nordland, Tidenes Krav, iTromsø, Avisa Sør-Trøndelag og Dagen 22. april 2022.

Norge trenger mer fornybar kraft. Derfor åpner vi opp igjen for konsesjonsbehandling av vindkraft på land der vertskommunene sier ja.

Klimakrisen, høye energipriser og en krevende sikkerhetspolitisk situasjon setter oss på en formidabel prøve i årene framover. I en tid hvor den energipolitiske usikkerheten er stor, er det en ting som likevel er helt sikkert: Tilstrekkelig tilgang på ren og rimelig kraft skal fortsatt være et fortrinn for Norge, og da trenger vi mer fornybar kraft.

Fredag før påske sendte mitt departement derfor et brev til NVE og ba dem om å gjenoppta behandlingen av nye vindkraftprosjekter i kommuner som selv ønsker dette. Per Hanasand i DNT skriver at han frykter for nye konflikter rundt vindkraft. Men med ny kunnskap og strengere krav kan vi ikke lenger stenge for behandling av nye prosjekter.

Den forrige regjeringen satte i 2019 all konsesjonsbehandling av vindkraftsaker på land på vent. Det var gode grunner til det. Vi kjenner alle til vindkraftdebatten, og vi har sett stor motstand mot utbygginger flere steder. En del vindkraftverk ble også bygget annerledes enn det kommunen opprinnelig sa ja til, og kommunene har flere steder sittet igjen med for lite.

Nå har det gått tre år, og vi har lært mye av perioden vi har vært gjennom. Vindkraft bidrar til styrket kraftbalanse og lavere strømpriser. Og det haster med å få i gang ny kraftproduksjon. Men når vi nå åpner for konsesjonsbehandling igjen, gjør vi det med et svært tydelig krav: Vertskommunene må samtykke. Kommunens ja til å starte prosessen blir dermed helt avgjørende. Og vindkraftutviklere må starte planlegging av mulige prosjekter i dialog med kommunen.