Endrer navn til Likestillings- og mangfoldsutvalget og får to nye medlemmer

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

– Regjeringa vil føre en offensiv likestillingspolitikk som gjør at alle blir inkludert i samfunnet. Vi har derfor valgt å endre navnet på det tidligere Likeverds- og mangfoldsutvalget, etter ønske fra utvalget selv. Utvalgets nye navn blir Likestillings- og mangfoldsutvalget, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Gruppebilde av utvalgsmedlemmer
Utvalgsmøte i november 2021, med to nye medlemmer. Fra venstre: Henrik Syse, Nils Kristian Bogen, Bård Nylund, Silje Ask Lundberg, Tove Linnea Brandvik, Morten Magelssen, Line Melbøe og Bjørn Hatterud. Olaug Nilssen og Ingrid Thunem deltok digitalt. Anne Cecilie Bentsen, Faridah Shakoor Nabaggala og Jon Krognes var ikke til stede. Foto: Ketil Frøland / Kulturdepartementet

– Arbeid står sentralt i utvalgets mandat, og regjeringa er opptatt av trygt arbeid for alle. Vi har derfor valgt å supplere utvalget med to medlemmer fra henholdsvis LO og NHO. De nye medlemmene er Anne Cecilie Bentsen, seniorrådgiver i avdeling for arbeidsliv i NHO, og Bård Nylund, avdelingsleder i LO.

Utvalget skal utrede hvordan vi kan sikre et samfunn som gir rom for mangfold og annerledeshet. Likestillings- og mangfoldsutvalget skal foreslå tiltak som kan bidra til likestilling og demokratisk deltakelse for personer med funksjonsnedsettelse. Utredninga vil bli et viktig bidrag i regjeringas arbeid for et likestilt samfunn.

Utvalget skal lage en NOU som skal leveres til regjeringa innen 31. desember 2022.

Utvalget består nå av følgende medlemmer:

 • Nils Kristian Bogen, viserektor, Skien (leder)
 • Olaug Nilssen, forfatter, Bergen
 • Faridah Shakoor Nabaggala, seniorrådgiver, Oslo
 • Henrik Syse, professor, Oslo
 • Line Melbøe, førsteamanuensis, Harstad
 • Tove Linnea Brandvik, forbundsleder, Lindås
 • Silje Ask Lundberg, seniorrådgiver, Tromsø
 • Jon Krognes, rektor, Hamar
 • Bjørn Hatterud, forfatter, Oslo
 • Morten Magelssen, førsteamanuensis, Oslo
 • Ingrid Thunem, ungdomsrepresentant, Tromsø
 • Anne Cecilie Bentsen, seniorrådgiver, Oslo
 • Bård Nylund, avdelingsleder, Oslo