Endring i forvaltningsansvaret for forurensningsloven

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

I statsråd i dag er det besluttet at Nærings- og fiskeridepartementet skal overta forvaltningsansvaret for lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 44. Forvaltningsansvaret ligger nå i Klima- og miljødepartementet.

Som ledd i dette er det besluttet at Kongens myndighet etter forurensningsloven § 44 til å stille nærmere krav til den kommunale beredskapen mot akutt forurensning i enkeltvedtak eller i forskrift delegeres til Nærings- og fiskeridepartementet.