Nyheter

Endring i RÅK-tilskuddsforskriften fra 1. januar 2022 fra Landbruks- og matdepartementet

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt nye tilskuddssatser i forskrift av 10. juni 2009 nr. 636 om råvareprisutjvening for bearbeidede landbruksvarer – RÅK-tilskuddsforskriften.

Se fastsettelsesbrev Fastsettelse av nye prisnedskrivningssatser for 2022(1099465).pdf

Se RÅK-tilskudsforskriften - endringsforskrift 1.1.2022.pdf