Endringar blant statssekretærane

Dette innhaldet er meir enn 2 år gammalt.

I samband med endringane i regjeringa i dag, er det i statsråd gjort endringar blant statssekretærane.

Statssekretærane Maria Schumacher Walberg (Ap), Truls Aronsen Wickholm (Ap) og Nancy Lystad Herz (Ap) har fått avskil i nåde som statssekretærar for arbeids- og inkluderingsminister Bjørnar Selnes Skjæran (Ap). Schumacher Walberg og Nancy Lystad Herz er utnemnt på ny til statssekretærar for arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Stian Nyhus er utnemnt til statssekretær for arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Konstitueringa av Kjetil Vevle som statssekretær for olje- og energiminister Marte Mjøs Persen opphøyrer. Vevle er konstituert som statssekretær for statsminister Jonas Gahr Støre, i den tida statssekretær Andreas Bjelland Eriksen avviklar foreldrepermisjon.

Amund Vik har fått avskil i nåde som statssekretær for olje- og energiminister Marte Mjøs Persen, og er utnemnt på ny til statssekretær for olje- og energiminister Terje Aasland.

Elisabeth Sæther er utnemnt som statssekretær for olje- og energiminister Terje Aasland.

 

Regjeringa er utgått frå Arbeiderpartiet (Ap) og Senterpartiet (Sp). Statssekretærane er:

For statsminister Jonas Gahr Støre (Ap)
Kristine Joy Nordenson Kallset (Ap)
Astrid Scharning Huitfeldt (Ap)
Wegard Håkon Harsvik (Ap)
Thomas Boe Hornburg (Ap)
Tale Benedikte Jordbakke (Ap)
Siri Storstein Hytten (Ap)
Anne Marie Aanerud (Sp) – Permisjon frå og med 21. februar til og med 5. november 2022
Andreas Bjelland Eriksen (Ap) – Permisjon frå og med 7. januar til og med 16. juni 2022
Kjetil Vevle (Ap) – Konstituert frå og med 7. mars til og med 16. juni 2022
Erling Emil Laugsand (Sp) – Konstituert frå og med 21. februar til og med 4. november 2022

For finansminister Trygve Magnus Slagsvold Vedum (Sp)
Erlend Trygve Grimstad (Sp)
Lotte Grepp Knutsen (Ap)
Lars Erik Bartnes (Sp)
Lars Vangen (Sp)
Geir Indrefjord (Sp) – Konstituert frå og med 21. februar til og med 4. november 2022

For utanriksminister Anniken Huitfeldt (Ap)
Eivind Vad Petersson (Ap)
Henrik Thune (Ap)

Forskings- og høgare utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp)
Oddmund Løkensgard Hoel (Sp)

For fiskeri- og havminister Bjørnar Selnes Skjæran (Ap)
Kristina Sigurdsdottir Hansen (Ap)
Vidar Ulriksen (Ap)

For utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp)
Bjørg Sandkjær (Sp)

For forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp)
Bent-Joacim Bentzen (Sp)

For klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap)
Ragnhild Sjoner Syrstad (Ap) – Permisjon frå og med 21. januar til og med 31. august 2022
Aleksander Øren Heen (Sp) – Permisjon frå og med 3. januar til og med 15. april 2022
Christian Anton Smedshaug (Sp) – Vikar frå og med 3. januar til og med 15. april 2022
Sigrid Hagerup Melhuus (Ap) – Vikar frå og med 10. januar til og med 31. august 2022

For barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp)
Trine Fagervik (Sp)

For kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp)
Ole Gustav Narud (Sp)
Gunn Karin Gjul (Ap)
Nancy Charlotte Porsanger Anti (Sp)
Kjersti Bjørnstad (Sp)

For samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap)
Mette Gundersen (Ap)
Johan Vasara (Ap) – Permisjon frå og med 1. mars til og 13. juni 2022
Jakob Bjelland (Sp)
Odd Steinar Åfar Viseth (Ap) – Vikar frå og med 1. mars til og med 13. juni 2022

For arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap)
Maria Schumacher Walberg (Ap)
Nancy Lystad Herz (Ap)
Stian Nyhus (Ap)

For helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap)
Karl Kristian Bekeng (Ap)
Ole Henrik Krat Bjørkholt (Ap)
Ellen Moen Rønning-Arnesen (Ap)

For kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap)
Gry Haugsbakken (Ap)
Odin Adelsten Aunan Bohmann (Ap)

For næringsminister Jan Christian Vestre (Ap)
Halvard Ingebrigtsen (Ap)
Janicke Andreassen (Ap)

For kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap)
Halvard Hølleland (Ap)
Kristina Torbergsen (Ap)

For landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp)
Wenche Karen Westberg (Sp)

For justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp)
Hans-Petter Aasen (Sp)
John-Erik Vika (Sp)
Erik Sandsmark Idsøe (Sp)
Astrid Bergmål (Ap)

For olje- og energiminister Terje Aasland (Ap)
Amund Vik (Ap)
Elisabeth Sæther (Ap)