Endringer i forsikringsavtaleloven - på høring

Justis- og beredskapsdepartementet sender i dag et forslag til endringer i forsikringsavtaleloven ut på høring. Hovedformålet med forslaget er å gjennomføre forventede EØS-regler om forsikringsformidlingsvirksomhet.

Forslaget skal sikre kundene samme beskyttelsesnivå uavhengig av hvem som står for salget av forsikringsproduktet. Blant annet foreslås det generelle regler som skal sikre at kunden får de opplysningene og de rådene kunden har krav på før avtale inngås.   

Det legges også til rette for mer bruk av digitale løsninger i møte med kundene.

Gjennom harmoniserte nasjonale regler på området er det et mål at det skal bli enklere å drive grenseoverskridende distribusjon av forsikringer.

Se høringsbrev her.

Til toppen