Høring - endringer i forsikringsavtaleloven

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et forslag til endringer i forsikringsavtaleloven, herunder forslag til gjennomføring av forventede EØS-regler som svarer til de privatrettslige sidene av EU-direktiv 2016/97 om forsikringsdistribusjon (IDD) med tilhørende rettsakter. I tillegg til de endringene som er nødvendige for å gjennomføre forsikringsdistribusjonsdirektivet i norsk rett, foreslås det en omstrukturering av forsikringsavtaleloven og innføring av generelle regler om erstatning, bevisbyrde og såkalt digitalt førstevalg.

Status: På høring

Høringsfrist: 07.06.2018